AGREGATNO STANJE SNOVI (STATES OF MATTER)

Description

NAMEN:

V učni enoti učenci preko videoposnetkov in interaktivnih nalog spoznajo gibanje delcev v vseh treh agregatnih stanjih in prehode med njimi.


UČNI CILJI:

Učenci:

 • spoznajo agregatna stanja snovi, in sicer z razporeditvijo in gibanjem gradnikov (delcev),
 • spoznajo prehode med agregatnimi stanji,
 • pridobivajo in razvijajo prostorske predstave pri delu z modeli in submikroskopskimi prikazi,
 • poznajo pomen simbolov za agregatna stanja snovi.
   

NAVODILA ZA UČITELJA:

 1. Učenci si pogledajo videoposnetek gibanja delcev (učencev) v trdnem, tekočem in plinastem agregatnem stanju. Videoposnetek je dostopen na spletnem naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=_cm3x493X3k.
 2. Z učiteljem se pogovorijo, kaj je značilno za gibanje delcev v posameznem agregatnem stanju (učitelj si lahko pri tem pomaga s spodnjo razpredelnico) in se naučijo poimenovati prehode med agregatnimi stanji.
 3. Učitelj jim pokaže slike snovi v različnih agregatnih stanjih (priloga, dostopna v mapi Files, do nje dostopate s klikom na ikono desno zgoraj), učenci pa se gibajo tako, kot so se gibali učenci na videoposnetku.
 4. Učenci rešujejo interaktivne naloge za utrjevanje pridobljenega znanja.
PLINTEKOČINATRDA SNOV
 • nima stalne oblike in prostornine, zavzame celotno prostornino posode, ki mu je na voljo
 • delci se hitro gibajo, med seboj so precej oddaljeni, med njimi delujejo zanemarljive privlačne sile
 • delci se zaletavajo med seboj in ob stene posode
 • ima stalno prostornino, oblika je odvisna od posode, ima gladino
 • delci se gibajo počasneje kot v plinu in so bližje drug drugemu
 • ima stalno prostornino in obliko
 • delci so zelo blizu skupaj, ne morejo se gibati, temveč le nihajo sem ter tja
 

Dodatni viri:

1. Simulaciji gibanja delcev v različnih snoveh v različnih agregatnih stanjih:
http://www.footprints-science.co.uk/index.php?module=2&type=States%20of%20matter&section=Section1&info=7
https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter

2. Eksperiment: Zakaj slana voda hitreje zavre?
http://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/avacc/media/play/id/174456424/section/eksperiment

3. Eksperiment: Vrelišče vode
http://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/avacc/media/play/id/174439329/section/eksperiment
 

 

 

SUCCESSFUL
Average score: 0%
Progress: 0%